Vanaf 1 februari 2014  is de organisatie van de (orgel)concerten in de St. Lambertuskerk te Helmond in handen van de Stichting Vrienden Robustelly-Orgel.

Robustelly Society Helmond

Onder de noemer "Robustelly Society Helmond" zal deze stichting zich ook in de toekomst in blijven zetten voor het behoud van dit Rijksmonument en het verzorgen van de jaarlijkse cyclus van orgelconcerten. Er zal gestreefd worden naar samenwerking met andere organisaties op het gebied van orgel en orgelcultuur, op provinciaal, landelijk en interregionaal niveau.

Het monitoren en stimuleren van het onderhoud en behoud van dit orgel als cultuur-historisch erfgoed van importantie, behoort eveneens tot de doelstellingen van de stichting.

Robustelly Organ Academy

Naast de orgelserie zal de stichting zich bezig houden met de promotie van het Robustelly-orgel, en educatie in brede zin. Hieronder vallen bijvoorbeeld orgel-onderwijs in samenwerking met Kunstkwartier, workshops voor organisten en projecten voor jeugd en orgel.

Het bestuur rekent op brede steun van ieder die zich met (orgel-) muziek en het zo belangrijke orgel van Guillaume Robustelly verbonden weet. Donaties en giften zijn daarom van harte welkom op rekeningnummer NL62 RABO 0180581414 t.n.v. Stichting Vrienden Robustelly-Orgel te Helmond.