Het Robustelly-orgel is een uniek instrument in het totale Nederlandse orgelbezit, omdat het instrument is gebouwd in een Franse stijl die nauwelijks terug te vinden is in andere instrumenten in ons land.

Het Robustelly-orgel krijgt de lucht om alle pijpen te kunnen laten klinken, via een windmotor die vier grote spaanbalgen met wind vult. Vanuit de balgen wordt de lucht, ook wel orgelwind genoemd, via houten kanalen naar de zogenaamde windladen gevoerd. De diverse kanaalaansluitingen zijn afgedicht met leer.

De windladen zijn eigenlijk grote kisten waar de pijpen op staan en vanuit de windladen krijgen die pijpen hun wind/lucht zodat ze kunnen gaan klinken. Via een vernuftig systeem van een verdeling in de windladen, door middel van dunne scheidingswandjes, krijgen precies diè pijpen de lucht die dat tijdens het spel ook nodig hebben. Onder de windladen zijn daarvoor ventielkasten gemonteerd waarin zich de ventielen bevinden die met pulpeten zijn verbonden. Die pulpeten zijn met leer omkleed zodat er geen wind kan lekken. De pulpeten staan in directe verbinding met de toetsen via een ingenieuze mechaniek.

Het systeem van mechaniek dat nodig is om de beweging van de toetsen over te brengen naar de ventielkasten, heet met een duur woord: tractuur. Via hele dunne latjes en verdeelborden (wellenborden) wordt de toetsbeweging als het ware getransporteerd. Een heel uitgebalanceerd systeem.

De klavieren bestaan uit witte en zwarte toetsen waarmee de organist het gehele orgel bespeelt. Het Robustelly-orgel heeft drie klavieren en een klavier dat met de voeten wordt bespeeld: het pedaal.

Het klinkende gedeelte van het orgel bestaat uit metalen en houten pijpen; pijpen in verschillende lengte en grootte, in verschillende vormen en soorten. Een veelheid van pijpen waarvan een groot deel authentiek is, dat wil zeggen, van de oorspronkelijke maker Guillaume Robustelly dus. De kwalitieit van het pijpwerk is bijzonder hoog en dat maakt de klank van dit orgel zo uniek en zo beroemd.

De kosten van de restauratie van het orgel zijn geraamd op € 103.500,-- Dat is een heel groot bedrag, maar daarvoor zal het instrument ook weer een goede en gezonde toekomst in kunnen gaan. Immers, deze restauratie beoogt om de toestand, de conditie te optimaliseren en te garanderen voor de komende decennia.

Uw financiële steun: onmisbaar voor de restauratie van het Robustelly orgel

Ook u kan een steentje bijdragen aan de restauratie van dit unieke orgel. Ook u kunt er voor zorgen dat dit prachtige cultureel historisch erfgoed blijft klinken in de Helmondse stadskerk. Uw steun kan ons helpen het financiële gat te dichten! Onder het motto van: "we zijn er bijna, maar nog niet helemaal" vragen wij u om een bijdrage.

De Robustelly Society wordt ondersteund door:

  • Provinciale Staten van Noord Brabant

provincie

  • Gemeente Helmond

logoHelmond

  • Coovels Smits Stichting
  • Hettema – Tervooren Fonds
  • Rabo Coöperatiefonds Helmond

rabobank

  • Parochie H. Lambertus

lambertusparochie

Individuele particulieren
Begunstigers
Donateurs