1772: Guillaume Robustelly bouwt orgel voor abdijkerk van Averbode (B) in een Franse bouwstijl: vier klavieren en aangehangen pedaal. Karakteristieke tongwerken in de dispositie.

Het orgel wordt na 25 jaren gedemonteerd en opgeslagen

1822: Het orgel wordt verkocht aan de parochie te Helmond. Arnold Graindorge verzorgt de herbouw in de voormalige St. Lambertuskerk.

1862: Franciscus C. Smits plaatst het instrument in de herbouwde St. Lambertuskerk. Hij brengt essentiële wijzigingen aan: drie klavieren èn een zelfstandig pedaal

1921: De eerste electrische windmachine wordt geïnstalleerd

1954: Restauratie door Fa. Verschueren; poging om de klank te wijzigen en in overeenstemming te brengen van Noordduitse barokorgels

jaren '70: Plannen om het orgel in zijn geheel terug te brengen in oorspronkelijke staat van 1772. Vier klavieren: Grand d'Orgue, Positif, Récit en Echo, aangehangen pedaal.

1975-'76: Restauratie: uitgangspunt is de situatie van 1862. Het herstel is een doorslaand succes en het orgel krijgt grote nationale en internationale bekendheid

2015-'16: Restauratie om de technische staat van het orgel optimaal te herstellen en aanpassingen in het klankbeeld te realiseren